Visjes

Lees meer

“Doopwater mag christenen niet scheiden”

“Wanneer wederdopers onder censuur staan, vind ik dat verschrikkelijk. Doopwater mag geen scheiding brengen tussen christenen. Het bloed van Christus is belangrijker,” zegt ds. M. M. van Campen, hervormd predikant in de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. Onlangs schreef hij de uitgave ‘De Koninkrijksdoop’. Volgens Van Campen zouden christenen moeten beseffen dat jezelf toevertrouwen aan de Heere Jezus hoofdzaak is en de doop niet meer dan een belangrijke bijzaak is.

 
Van Campen heeft er regelmatig mee te maken. Kerkleden met vragen over de doop. Vaak gaat het over leeftijd: kinder- of volwassendoop of over hoeveelheid: besprenkelen of onderdompelen. De predikant mist in de discussie vaak de kern: waar is de doop voor bedoeld? Hij schreef er niet over om de discussie over kinder- of volwassendoop weer op te laaien. Wel wil de predikant kijken naar de diepe betekenis van de doop als het dragen van het merk- en veldteken van Christus, zoals Van Campen dat verwoordt in de inleiding. Het antwoord vat hij samen met de term ‘koninkrijksdoop’. “De opdracht om te dopen in Mattheüs 28 staat in de context van de totstandkoming van Zijn koninkrijk nu. Door de doop wordt zichtbaar, voor mensen, engelen en demonen, dat je onderdaan wordt van Koning Jezus, die alle macht heeft.”
 
Waken voor vervangingstheologie
De relatie tussen de doop en  het verbond van God met Zijn volk is binnen de reformatorische gezindte het belangrijkste argument vóór de kinderdoop. Van Campen zet daar zijn vraagtekens bij. “Laten we niet vergeten dat God het oude verbond heeft gesloten en het nieuwe verbond sluit met Israël. Wanneer we een directe koppeling maken tussen de christelijke doop en het verbond maken we ons in feite schuldig aan vervangingstheologie (de kerk als plaatsvervanger voor Israël, red.). Een zin in het doopformulier als ‘de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen’ versterkt die dwaalleer. Daar ben ik wars van. Er zijn genoeg bijbelse redenen om te pleiten voor de kinderdoop los van het verbond.” Van Campen noemt in zijn boekje in totaal zes argumenten die losstaan van het verbond.
 
Ouders die hun kind niet laten dopen omdat ze de volwassendoop bijbels vinden. Van Campen heeft hier in zijn gemeente ook mee te maken. “Dan houd ik dit voor ogen: het bloed van Christus moet binden en het doopwater mag niet scheiden. In die zin vind ik de doop dus van ondergeschikt belang. Daarom vind ik het verschrikkelijk wanneer ik kerken censuur wordt toegepast op christenen die zich hebben laten overdopen. Ik ben een kinderdoper. Maar wanneer je als gemeentelid niet achter de kinderdoop kunt staan, maar wel van harte de 12 Geloofsartikelen belijdt, ben je bij ons welkom in de dienst en aan Zijn tafel.”
 
Minder welles-nietes-discussies
Als predikant heeft Van Campen in de loop der jaren meer zicht gekregen op een veel grotere  thema dan de waterdoop: het koninkrijk van God. De doop is volgens hem een zichtbare overgang van het oude naar het nieuwe terrein, waarin Jezus Héér is en Zijn geboden en beloften gelden. Die bijbelse lijn zou wel eens tot minder welles-nietes-discussies kunnen leiden. “Ik weet hoe het werkt,” zegt de predikant. “Je leest een paar bijbelteksten en op een gegeven moment denk je: ‘ik weet hoe het zit!’ Vervolgens wordt er met die teksten geschoten. Maar bijbelteksten mogen geen kanonskogels zijn. Bovendien, al meer dan twintig eeuwen is er over dit thema verschil van mening. En ook wij gaan er niet uitkomen met z’n allen.”
 
“Houd daarom het doel van de doop in het vizier: in een nieuw leven achter de Heere Jezus aan,” geeft Van Campen mee. “Als dat doel bereikt wordt, Hem dienen met blijdschap, heeft het sacrament van de doop zijn kracht gedaan. Als ik die houding bij een kinder- of wederdoper mag ontdekken, sla ik een arm om hem heen en zeg ik: laten we samen onze heerlijke Koning aanhangen, vertrouwen en liefhebben, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurig liefde! Hij is het waard!”
Bron: https://cip.nl/53147-doopwater-mag-christenen-niet-scheiden.

Lees meer

Omgaan met een Psychische aandoening

  1. Houd u aan de behandeling die medisch specialisten u voorschrijven.
  2. Houd vast aan een evcenwichtige dagelijkse routine.
  3. Zorg voor voldoende beweging.
  4. Probeer genoeg slaap te krijgen.
  5. Neem elke dag voldoende rust.
  6. Eet gezond en gevarieerd.
  7. Wees matig met alcohol en geruik alleen medicatie die u is voorgeschreven.
  8. Vermijd het te veel alleen zijn; breng de tijd door met mensen die u vertrouwt en die om u geven.
  9. Zorg voor uw spirituele behoeften.

Lees meer

Vogelgriep

Pluimveesector vreest dat ophokplicht nog maanden gaat duren

Di 15 november, 10:13

Binnenland, Economie

ANP

De land- en tuinbouworganisatie LTO staat achter de aanscherping van de maatregelen tegen de vogelgriep. Het ministerie van Economische Zaken besloot gisteren dat mensen die niets te zoeken hebben in stallen van pluimveebedrijven daar niet meer mogen komen. Eigenaren van kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels moeten vermijden dat bezoekers in contact komen met de vogels.

De maatregelen volgen op de vondst van dode, besmette vogels rond het IJsselmeer en in Rotterdam. De afgelopen dagen spoelden alleen al in de Gouwzee bij Monnikendam meer dan 1250 dode vogels aan.

Zeer besmettelijk

Eric Hubers van LTO zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de kans dat de ziekte overslaat naar pluimveebedrijven nu zo groot is dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Bij de uitbraak in 2014 werden deze “uiterste” maatregelen pas van kracht nadat er in stallen dode vogels waren gevonden. 

Pas toen ernaar gezocht werd, werden in de natuur uitwerpselen van besmette vogels gevonden. “Nu vallen de vogels dood neer. Dat geeft aan dat dit virus wel erg besmettelijk is”, zei Hubers.

Hubers verwacht dat de nieuwe maatregelen en de ophokplicht nog maanden van kracht blijven.

vogelgriep-1

NVWA-medewerkers ruimen dode kuifeenden op bij Monnikendam ANP

In Duitsland, Hongarije en Oostenrijk zijn vogels van commerciële pluimveehouders al wel besmet geraakt. Door de uitbraken in Nederland in 2013 en 2014 weet iedereen wat de impact van een uitbraak is. Dan wordt een bedrijf geruimd en mogelijk ook bedrijven in de buurt. “Daarom neemt iedereen de uiterste maatregelen”, zei Hubers.

Nu alle dieren zijn opgehokt, vormt ontlasting van wilde vogels op de erven van pluimveehouders het grootste risico. Pluimveehouders die van buiten naar binnen gaan, moeten zich daarom douchen en andere schoenen en kleding aantrekken.

vogelgriep-2

Een keurmeester beoordeelt een haan op een pluimveetentoonstelling ANP

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Onder meer de Friese pluimvee- en konijnenfokvereniging Burgum en omstreken is daardoor gedupeerd. Op de tentoonstelling die overmorgen begint, zullen geen vogels te zien zijn.

Bestuurslid Johannes Dijkstra zei in dezelfde uitzending dat het aantal tentoongestelde dieren is gehalveerd. “Anders waren we de grootste show van Friesland geweest. Nu kunnen we maar 350 dieren uitnodigen.” Dat scheelt zo’n 700 à 800 euro aan inkomsten. Dijkstra heeft begrip voor de maatregel. “Voorkomen is beter dan genezen.”

vogelgriep-3

Staatssecretaris Martijn van Dam (l) ANP

De maatregelen blijven zo lang van kracht als er risico bestaat, zei staatssecretaris Van Dam in dezelfde uitzending. Dat wordt elke week geëvalueerd. Van Dam gaat ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en het belang ervan inziet dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.

Pas als de ziekte overslaat naar de commerciële pluimveehouderij, worden de regels nog verder aangescherpt. “Dan kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk alle pluimveetransporten in Nederland stilleggen. Dan kunnen we gebieden instellen waar extra beperkingen gelden. Maar ik hoop natuurlijk dat dat niet nodig is.”

Lees meer

3 gevolgen van gemaakt zijn naar Gods beeld

Zoals jullie weten geloof ik dat ieder mens gevormd is naar het beeld van God. Dat lees ik in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. We leren in dit prachtige boek hoe God de mens ziet en bedoeld heeft. Maar welke gevolgen heeft het gemaakt zijn naar Gods beeld voor jou en mij?

1. Je oer-identiteit ligt in God
Dit is de allerbelangrijkste. Ik geloof dat wij onze identiteit van God hebben gekregen. Daarom hebben we de potentie om als mens te leven zoals God ons bedoeld heeft. Geliefd door Hem, in verbinding met jezelf en gericht op de ander. Dat is het leven zoals God ons in de eerste hoofdstukken van Genesis voorspiegelt. Dat is een leven in vrijheid.

Dit gaat helaas niet vanzelf. Vaak kies ik ervoor om mijn identiteit te halen uit alles, behalve God. Je kunt hierbij denken aan spullen, geld, gezondheid, status, werk, relaties, vriendschap of waardering. Vast herkenbaar, of niet? Al deze dingen zijn in wezen goed, maar wanneer we ons leven hierop baseren, kan het ten diepste onze vrijheid in de weg staan. Het is tijdelijk, vluchtig en onbetrouwbaar. Het is als zand wat tussen je vingers door verdwijnt. God heeft een beter alternatief. Een ruil. ‘Laat alles achter waarvan je denkt dat het je zekerheid oplevert en dat het jou omschrijft. Dan zal Ik je laten zien wie je daadwerkelijk bent.’

Geliefd door Hem, in verbinding met jezelf en gericht op de ander. Dat is leven zoals God het bedoeld heeft.

2. Jij bent waardevol
Stel je eens voor. Je pakt een briefje van tien euro uit je portemonnee en je verfrommelt het. Hoeveel is het briefje dan waard? Je raadt het al. Nog steeds tien euro. En wanneer je het op de grond gooit en erop trapt, is het dan minder waard? Nee, de waarde blijft hetzelfde. En wanneer je het briefje beetpakt, voor je gezicht houdt en er heel hard tegen schreeuwt ‘je bent niets, maar dan ook helemaal niets waard! En je zult nooit wat waard zijn. Je bent een verschrikking!’ Hoeveel is het briefje waard denk je? Nog steeds tien euro. Er is tegen het biljet geschreeuwd, er is op gestampt en het is volledig verfrommeld. En toch heeft zijn waarde behouden.

De clou van dit verhaal?
Geld, status, gezondheid of werk verliezen op een dag zijn waarde. Maar jij als mens behoudt voor ALTIJD je waarde. Hoe vaak er ook tegen je geschreeuwd is dat je niets waard bent en dat je nooit wat zal worden, je bent waardevol. Geliefd. Genoeg. Gemaakt voor onvoorwaardelijke acceptatie. Waarom? Omdat je bent gemaakt door Iemand die jou oneindig waardevol vindt.

Hoe vaak er ook tegen je geschreeuwd is dat je niets waard bent en dat je nooit wat zal worden, je bent waardevol.

3. De ander is waardevol
Je oer-identiteit vinden in God en beseffen dat je waardevol bent, verandert je. Je leert dan ontdekken dat het niet langer om jezelf draait. Je hoeft niet langer bezig te zijn met je eigen geluk, waardering en status. Er ontstaat dan ruimte om naar de ander te kijken. Want om eerlijk te zijn, we zijn helemaal niet gemaakt om voor onszelf te leven. Een tamelijke revolutionaire ontdekking in onze grote-dikke-ik-samenleving.

Wanneer we God leren kennen, ontdekken we dat Hij een God van relatie is. Dat noemen we in onze gereformeerde theologie ook wel de Drie-eenheid. Een ingewikkelde materie, maar het gaat over het feit dat Vader, Zoon en Geest in relatie met elkaar staan. Verbonden zijn. Gericht op elkaar. Niet om er zelf beter van te worden, maar om de Ander beter te laten worden.

Je bent gemaakt om in verbinding met de ander te leven. En omdat je ontdekt hebt dat ieder mens van waarde is, omdat ieder mens iets van God in zich meedraagt, verandert dat je denken. Grenzen tussen vrouwen en mannen, moslims en christenen, zwart of wit, rijk en arm, met status of zonder status, homo of hetero vervagen. Al deze mensen samen vormen een prachtig kunstwerk en laten zien hoe divers onze God is. Onze opdracht is niet om deze mensen te veroordelen om wie ze zijn, maar om ze lief te hebben.

Want het is uiteindelijk Jezus die iedere keer de verbinding aangaat met de misfits en mensen met een barst die buiten de samenleving staan. Hij is er als de kippen bij om in hen te investeren, herstellen en Zijn liefde te delen.

http://www.cip.nl/god/september-2016/58035-3-gevolgen-van-gemaakt-zijn-naar-gods-beeld?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A1.

Lees meer

Er gebeurt veel met het Oude Testament in Johannes

Pieter Lalleman is Nieuwtestamenticus in Engeland en werkt momenteel aan boek over de verborgen eenheid van de Bijbel, dat uitkomt bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Recent kwam ook zijn boek ‘Van Blijvend Belang’ uit, bij Ark Media. Op CIP.nl deelt hij een fragment uit zijn nieuw en nog uit te komen boek. Lees hier hoe het Oude Testament tot bloei komt in het evangelie van Johannes.

In het Evangelie naar Johannes wordt het Oude Testament soms letterlijk geciteerd, maar er gebeurt veel meer mee. Ik doe een greep uit de invloed van het Oude Testament op de eerste paar hoofdstukken van Johannes.

Het begint meteen goed want geen Joodse lezer kan gemist hebben dat het Evangelie begint met dezelfde woorden als de Hebreeuwse Bijbel: ‘In het begin…’ Terwijl het in Genesis God was die handelde, gaat het bij Johannes over het Woord, dat is Jezus, die nadrukkelijk aan God gelijk wordt gesteld (1:1). Vervolgens zegt de evangelist dat het Woord optrad als schepper, wat laat zien dat Jezus niet alleen God is, maar ook handelt als God. Zo zal het in het hele boek gaan.
 
Johannes 1:14
In 1:14 vertaalt de NBV dat het Woord ‘bij ons gewoond’ heeft; voor wonen wordt hier niet het normale woord gebruikt, maar een zeldzamer woord dat letterlijk betekent ‘zijn tent opslaan’. Net zoals God in de woestijntijd in de tabernakel bij Israël had gewoond en zichzelf had laten kennen (Exodus 25:8; 29:46; 40:34), zo is Hij nu als het Woord te midden van zijn volk in een tent komen verblijven. Dit is een vervulling van herhaalde beloften over zijn toekomstige wonen in het Oude Testament, zoals in Ezechiël 37:25-28, Joël 3:17 en Zacharia 2:14-17. En deze keer is er veel méér van Gods heerlijkheid te zien dan in de woestijntijd.
Wat wij misschien niet weten, is dat deze verwachting in de periode vóór Jezus ook intens was. In het boek Wijsheid van Jezus Sirach uit de tweede eeuw voor Christus lezen (hoofdstuk 24):
 
1 De wijsheid prijst zichzelf,
te midden van haar volk bezingt ze haar roem …:
4 “Ik zette mijn tent neer in de hoge hemel,
mijn troon stond op een wolkkolom. …
7 Overal zocht ik een rustplaats,
in wiens gebied zou ik wonen?
8 Toen gaf de schepper van alles mij een opdracht,
hij die mij geschapen heeft gaf mijn tent een rustplaats.
Hij zei: “Zet je tent neer in Jakobs land,
vind in Israël je erfdeel.” …
10 Ik diende hem in zijn heilige tent,
zo kreeg ik een vaste plaats op de Sion.
11 In de geliefde stad gaf hij me een rustplaats,
over Jeruzalem kreeg ik zeggenschap.
12 Ik wortelde te midden van dat glorierijke volk,
het gebied van de Heer werd het mijne.
 
De ‘filosoof’ Jezus Sirach zegt hier dus, dat de wijsheid haar tent had opgezet in Israël. Het is duidelijk dat Johannes op deze woorden ingaat omdat Hij Jezus Christus ziet als de verpersoonlijking van Gods wijsheid, het Woord van God. Over Jezus zegt Johannes dat Hij het was die zijn tent in Israël opzette. Jezus Christus vervult dus ook de verwachting van Jezus Sirach. Als Johannes schrijft dat het Woord ‘bij ons gewoond’ heeft, bedoelt hij met ‘ons’ dus in de eerste plaats de Joden in het land Israël.
 
Johannes 1:14-18

In 1:14-18 als geheel klinkt een passage door die in het Oude Testament heel belangrijk is, namelijk Exodus 33:12–34:10, de centrale tekst in Gods openbaring aan Israël kort na het ontstaan van het volk. Johannes laat zo zien dat Gods vorige openbaring wordt overtroffen door zijn openbaring in zijn Zoon, die zich eerst aan Israël toont en vervolgens aan de hele wereld. Je moet deze twee passages even naast elkaar lezen. Ik vestig de aandacht op een paar hoofdzaken:

• Hoewel wij bij het woordje ‘wet’ (1:17) misschien geen positieve gedachten hebben, was de wet voor de Joden een bron van vreugde; denk maar aan de Psalmen 19 en 119. God had hen door Mozes veel goeds gegeven. Die goede gaven worden nu echter overtroffen doordat Jezus Christus Gods ‘genade en waarheid’ (HSV) brengt. Ook Israël kende God als ‘ liefdevol en genadig’ (Exodus 34:6), maar meer op een afstand.

• In Exodus 33:20 had God tegen Mozes gezegd dat niemand het zou overleven om Hem in zijn glorie te zien; maar Johannes verklaart enthousiast dat de enige Zoon van God, die Zelf God is, Hem aan ons bekend gemaakt heeft (1:18). Johannes en zijn vrienden hebben Jezus niet alleen gezien, maar zelfs gehoord en aangeraakt (vgl. 1 Johannes 1:1). Gods openbaring door het Woord overtreft het oude verbond in alle opzichten.

• Toen Mozes vroeg om de majesteit (Grieks doxa) van God te mogen zien (Exodus 33:18), werd die wens gedeeltelijk vervuld: hij mocht God van achteren zien (33:21-23). Maar nu in Christus, de enige Zoon, wordt Gods heerlijkheid zichtbaar zoals nooit tevoren en zelfs voor alle mensen. In de verzen 14 en 18 worden daarom met nadruk woorden voor ‘zien’ gebruikt. De NBV vertaalt doxa, een sleutelwoord in Johannes, consequent als ‘grootheid’, maar de HSV heeft terecht steeds ‘heerlijkheid’ (1:14, 2:11, 11:40, 17:5, 22, 24).

• De echo van Exodus 34:10 horen we in Johannes 2:11 en 4:54. Hier heeft Johannes het over de ‘wondertekens’ die Jezus deed, waarmee Hij de definitieve vervulling brengt van Gods belofte in Exodus 34:10 dat het volk Gods ‘wonderbaarlijke daden’ zou zien.

• Jezus wordt in 1:14 en 18 aangeduid als Gods ‘enige Zoon’; hier hadden oudere vertalingen ‘eniggeboren’ en dat komt doordat Johannes hier niet het gewone woord voor ‘enig’ gebruikt, maar het speciale woord monogenēs. Dit woord is in de LXX vaak de vertaling van het Hebreeuwse woord voor ‘geliefd’ en wordt onder andere gebruikt voor Isaak (Genesis 22:2, 12 en 16). Daarom noemt Hebreeën 11:17 Isaak monogenēs.

Hier in Johannes zien we dat Jezus door de woordkeus van de schrijver impliciet naast Isaak wordt gesteld. Wat betekent dat? Isaak was de geliefde, enige zoon die zich gewillig liet offeren door zijn vader!

Tegelijk kunnen we opmerken dat in Exodus 4:22-23 het volk Israël als geheel Gods zoon wordt genoemd; ook dat klinkt door in Johannes 1:14 en 18. En in 2 Samuël 7:14 belooft God aan David dat zijn zoon en opvolger ook Gods zoon zal zijn. Deze verschillende oudtestamentische wortels sluiten elkaar niet uit, maar komen samen in de unieke persoon van de Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer.
 
De Doper (Johannes 1:19-28)

Goed begrip van het gesprek tussen Johannes de Doper en zijn Joodse ondervragers in 1:19-28 veronderstelt ook kennis van het Oude Testament. De Joden verwachtten een Messias (vers 20); dat is geen eigennaam maar een titel die ‘gezalfde’ betekent.

Onder het oude verbond werden leiders zoals koningen, priesters en profeten voor hun taak toegerust door zalving met olie (zie bijv. 1 Samuël 16:1-13; 1 Koningen 1:32-40; 19:16; Leviticus 8:10-12). Ook de verlosser die God eenmaal zou sturen, moest op die manier gezalfd worden en werd daarom ook wel Gezalfde, Messias, genoemd. Maar daarnaast verwachtten de Joden ook de terugkeer van Elia, doordat ze Maleachi 3:23-24 letterlijk uitlegden; en ze verwachtten (Johannes 6:14) de grote profeet over wie Mozes had gesproken in Deuteronomium 18:15-18.

Bron: http://www.cip.nl/god/september-2016/57824-er-gebeurt-veel-met-het-oude-testament-in-johannes?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A1

 

Lees meer

Mooie route om te rijden.

Mooie route om te rijden:
Rij vanaf Gerényes/Ag richting Dombovar. In Kaposszekcõ links afslaan richting Jágónak.
Bij de rotonde in Jágónak richting Nagyberki (is route binnendoor naar Kaposvár).
In Nagyberki de doorgaande weg op richting Kaposvár. 
Sla nu in Baté rechts af richting Igal, Fonó, Nak, Kisgyalán). In Kisgyalán afslaan naar Gölle. Rechts zie je een mooi meer. Ga in Gölle richting Nak (geen afslag). In Nak op T-splitsing links afafslaan richting Lápofõ/Igal.
In richting Lápofõ links afslaan naar Igal. Na Igal gewoon Nagykónyi aanhouden (dezelfde weg als je van Budapest naar Dombóvár rijdt).

Lees meer

Untitled

Mijn God is de God van 17 miljoen Nederlanders. Of we dat nou willen of niet. Hij is niet uit Nederland verdwenen en kan ook niet uit Nederland worden verdreven door een meerderheid die tegen beter weten in roept dat Hij niet bestaat. Mijn God heeft geen probleem met al die mensen die Hem de schuld geven van al die ellende door mensen veroorzaakt. Mijn God heeft een zoon en Hij leeft ook, al zeggen 17 miljoen Nederlanders dat Hij dood is. Mijn God is liefde! Ik ben trots op mijn God Die niet wil dat 1 van de 17 miljoen Nederlanders verloren gaat!
Bron Family7

Lees meer

De vader wond: Vergeving en Heling

De vader-wond treft vele mannen. Inderdaad, de gemiddelde man in Amerika is niet emotioneel en geestelijk opgevoed door een vader, en zij lijden.

De vader-wond omvat pijn, beschadiging, minderwaardigheidsgevoelens, woede. Ja, mannen zijn tegenwoordig boos op hun vaders voor deze meest fundamentele verwaarlozing: het niet laten zien van liefde aan een kind. Zonder die liefde groeien jongens op en denken: “Pa vindt mij niets waard. Ik zal wel waardeloos zijn”. Ze weten niet wat het is om zich een echte man te voelen.

En dit veroorzaakt woede, soms een heleboel woede. Hoe kan vergeving hierin doorbreken? Nadat mijn vader mij zoveel pijn heeft gedaan. Het is mogelijk.

In het vlees is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle  dingen mogelijk. Het begint echter bij een keuze die je maakt: je moet kiezen om te vergeven. En je zou echt de keuze om te vergeven moeten maken, want als je dat niet doet, zul je gebonden blijven aan deze woede en zelfs haat.

Maar door vergeving krijg je vrijheid en kracht. De acties van je vader en zijn woorden bepalen niet langer jou emoties, gedrag en gedachten. Hem vergeven kan zelfs helpen om hem te zien als een man die erg echt en kwetsbaar was, één die je genade, respect en en eer nodig heeft.

Jezus maak duidelijk dat we moeten vergeven. In Mattheus 18:22 zegt Hij dat we “zeventig keer zeven keer” moeten vergeven, dat is altijd, doorlopend, ongeacht hoe groot de overtreding ook is.

Great Dad, denk er aan dat een man verlamd is als vader en dat hij niet langs zijn verleden kan groeien totdat hij deze “vader-wond” bij Jezus brengt. Het hart van Vader God kennen is uiteindelijk wat deze wond geneest.

Een man zei het zo: “God brak mijn hart met de gedachte dat Jezus Christus mij vergeven heeft voor de enorme pijn die ik Hem bezorgt heb (Ef. 4:1-2). Kon ik mijn vader dan niet vergeven zoals Jezus mij vergeven had?

Mannen, als je lijdt aan de vader-wond, breng dat dan bij Jezus en vergeef je vader zoals God jou vergeven heeft. Het zal je vrijmaken.

Bron: Great Dads. 

 

Lees meer

Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

CIP.nl – Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

Lees meer