Eerbied voor het leven

Geen groter geheim
dan het geheim
dat leven heet,

leven –
creatie van de Levende,
Schepper van hemel en aarde.

Geen groter geloof
dan het geloog
dat kiest voor het leven,

het leven van mensen,
het leven van dieren,
van alles wat adem heeft.

geloven –
je verbinden aan de Levende,
eerbied voor het leven.