Eerbied voor het leven

Geen groter geheim
dan het geheim
dat leven heet,

leven –
creatie van de Levende,
Schepper van hemel en aarde.

Geen groter geloof
dan het geloog
dat kiest voor het leven,

het leven van mensen,
het leven van dieren,
van alles wat adem heeft.

geloven –
je verbinden aan de Levende,
eerbied voor het leven.

Bid als man en vrouw samen

Hoe meer we ons best doen voor ons huwelijk en hoe meer we onze rol in het grote verhaal van God willen spelen, hoe intenser de tegenstand wordt. Dat schrijft John Eldredge in zijn boek ‘Ik heb je lief voor het leven’. Volgens hem is de tegenstander van God er op uit om als een briesende leeuw huwelijk kapot te maken. Daarom is zijn advies: bid als man en vrouw samen en wees een eenheid.

Als echtpaar moeten we een verenigd front vormen. We leven in een liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een immense oorlog. Toen satan erin slaagde om Adam en Eva te verleiden, was het eerste wat verbroken werd hun relatie met God; ze onttrokken zich aan Gods nabijheid. De tweede breuk was in hun huwelijk: er kwam verwijdering tussen hen beiden. Dit was natuurlijk precies de bedoeling. Verdeel en heers. De oudste truc ter wereld. Al eeuwenlang slaagt satan erin om verdeeldheid in de kerk te stichten, terwijl hij de wereld in haar nekvel grijpt en naar de hellepoorten sleept. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Eén van de grote geheimen van het koninkrijk van God is de kracht van verenigd gebed. Jezus zei:

Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Dit geldt des te meer wanneer het om een echtpaar gaat. Denk eraan dat jullie in spiritueel opzicht als één gezien worden. Als man en vrouw samen volhouden, sidderen de demonen. Vergeet ook niet dat Adam en Eva gezag kregen over de aarde (‘… zij moeten heerschappij voeren’ – Genesis 1:26). Dus jullie samen hebben gezag over jullie rijk, jullie koninkrijkje, inclusief jullie huwelijk, jullie huis en jullie kinderen.


Als man en vrouw samen volhouden, sidderen de demonen

In feite hebben jullie meer gezag gekregen dan Adam en Eva. Toen Christus voor de zonde van de mensen betaald had met zijn eigen bloed (waar- door Hij ook de macht van de vijand heeft doorbroken), stond Hij op uit de dood. God de Vader gaf Hem toen alle macht in de hemel en op aarde (Matteüs 28:18). Christus won terug wat Adam en Eva verspeeld hadden.

De autoriteit die Jezus van God heeft gekregen, geldt ook voor zijn kinderen. ‘Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus’ (Efeziërs 2:6). Dus als man en vrouw samen in gebed de strijd aangaan, beschikken zij over kracht en autoriteit.

De vijand wil voorkomen dat je als echtpaar samen bidt

De vijand weet dit beter dan wij, en dat maakt dat in welke vorm hij ook aanvalt, hij er in ieder geval voor zal zorgen dat jullie hoofd er niet naar zal staan om samen te bidden. Je zult je plotseling ergeren aan de ander. Of je wilt net gaan bidden en opeens merk je dat hij zwaar door zijn neus ademt en ben je compleet afgeleid. Of één van jullie wil er ‘gewoon over praten’, wat niet hetzelfde is als ervoor bidden. Dit is vaak een list van de duivel om jullie van bidden te weerhouden.

Het zal soms wanhopig of dom voelen om te bidden, maar doe het toch maar. Want als je als man en vrouw samen de strijd in gebed aangaan, zul je resultaten zien. Je zult de eerste strijd al gewonnen hebben, je bent namelijk een verenigd front gebleven.

Het kost

Het kost niet zoveel, iemand een glimlach te schenken,
of iemand een hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan op ons de zon laten schijnen,
in een hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel, een hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak een beloning,
al was de moeite voor ons maar slechts klein.

Het kost niet zoveel, om je hart wat te openen,
Voor de mens om je heen in vreugd en verdriet.
Wees blij dat je zo wat kunt doen voor een ander,
of is de ander soms je naaste niet?

Het kost maar heel weinig, om een ander te geven,
Iets wat je zelf heel graag ontvangt.
Liefde, alleen maar door dat weg te schenken,
krijg je terug, meer dan je verlangt.

Oh, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
die arm om je schouder , die hulp die je bood.
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig maar…..,
maar in wezen is het zo ontzaglijk groot.